En grønnere hverdag

Nordens Paris i den grønne førertrøje

Hvis man er indfødt aalborgenser, har man sikkert hørt udtrykket “Nordens Paris”,  når Aalborg er blevet omtalt. Jeg mener, at dette navn forpligter, og at Nordens Paris skal leve op til Paris-aftalen. Vi skal have førertrøjen på i den bæredygtige omstilling af samfundet. Vi skal være drivkraften bag en bæredygtig omstilling af vores lokale virksomheder, der dagligt arbejder med at udforme morgendagens grønne løsninger og teknologier. Samtidig forpligter Nordens Paris’ størrelse os også til at gå forrest – de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs – også i kampen for en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

Bæredygtig indkøbspolitik skal være det nemme valg

I Aalborg Kommune køber vi varer og tjenesteydelser for 5 milliarder kr. årligt. Det giver kommunen en unik mulighed for at påvirke markedet og de danske virksomheder til en mere bæredygtig omstilling. I dag sætter vi i forvejen strenge krav til de indkøbte produkters pris og kvalitet, men vi burde i lige så høj grad sætte krav til produkters miljø- og klimaaftryk. Dette kan vi konkret gøre ved politisk at vedtage, at vi handler grønt og bæredygtigt, og hvor produkters miljø- og klimaaftryk indarbejdes som et indkøbsparameter på lige fod med produktets pris og kvalitet. Derfor foreslår jeg:

  • Aalborg Kommune skal udvikle en grøn og bæredygtig indkøbspolitik, der som minimum svarer til ambitionsniveauet for statens grønne indkøbspolitik, og som giver et klart, grønt mandat til at købe grønnere ind og skabe grønnere indkøbsaftaler for kommunen.

Aalborg Kommune skal bygges på et bæredygtigt fundament

Som Nordjyllands største bygherre har Aalborg Kommune en unik mulighed for at bidrage til den grønne omstilling. Bygninger, broer og veje udgør 30% af Danmarks samlede CO2-udledning og er således et oplagt område at sætte ind, hvis klimalovens målsætninger skal indfries. Kommunen kan med fordel omstille sig til bæredygtigt byggeri og sikre sig, at fremtidens byggeri opføres efter de mest ambitiøse miljømærker på markedet. Det skaber ikke kun resultater på den grønne bundlinje, men også bedre trivsel og sundhed for de medborgere og ansatte, der til dagligt bruger- og opholder sig i bygningen. Derfor foreslår jeg:

  • At Aalborg Kommune inden 2023 omstiller sig til bæredygtigt byggeri, og i fremtiden anvender de mest ambitiøse miljømærker, når fremtidens daginstitutioner, skoler og plejehjem skal opføres. 

Aalborg Kommune skal skabe grønne partnerskaber

Den grønne omstilling er nødvendig, og derfor skal vi investere nu ved at skabe grønne partnerskaber. Som kommune skal vi aktivt understøtte de virksomheder, der ønsker at omstille sig til en bæredygtig produktion ved at give dem en indgang, som mindsker bureaukrati og samtidig åbner døren til nye eksportmarkeder. Derfor foreslår jeg:  

  • At Aalborg Kommune allerede i dag fastlægger sig på en strategi for en bæredygtig omstilling af det lokale erhvervsliv, hvor grønne erhvervsagenter sikrer en indgang for erhvervslivet. Agenterne skal rådgive og vejlede vores lokale virksomheder om de grønne omstillingsmuligheder og potentialer.

Fakta

- Verdens lande indgik i 2015 en klimaaftale på et topmøde i Paris.

- Det overordnede mål er at holde den globale temperaturstigning godt under to grader i forhold til niveauet før industrialiseringen, men landene skal stræbe efter at begrænse stigningen til 1,5 grader celsius.

- Med Parisaftalen er landene forpligtede til at fremlægge nationale reduktionsbidrag - det vil sige bidrage til den samlede reduktion i udledningen af drivhusgasser (Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet, 2021)