En mangfoldig kommune

Ingen skal udelukkes fra holdet

Som medborger i Aalborg Kommune skal man kunne føle sig tryg, og accepteret, som en del af holdet, uanset ens kønsidentitet og seksuelle orientering. Desværre ses der en stigning i hadforbrydelser og diskriminering for LGBT+-personer. Dette kan på ingen måder tolereres! Jeg mener, at vi i Aalborg Kommune skal understøtte initiativer, som styrker mangfoldigheden. Det kan ikke være rigtigt, at to personer af samme køn ikke kan kysse hinanden offentligt i frygt for at blive diskrimineret!

Etablering af et Mangfoldighedshus

LGBT+personer har på nuværende tidspunkt intet samlingssted i Aalborg Kommune. Samtidig oplever flere sociale foreninger og organisationer pladsmangel. Vi kan ikke acceptere, at vi som landets 3. største kommune har medborgere, som fravælger at bo i kommunen, fordi vi ikke er rummelige og mangfoldige nok. 

I et mangfoldighedshus vil alle foreninger og organisationer være samlet om det ene formål – at hjælpe vores medborgere. Det vil sige, at vi etablerer et inkluderende fællesskab under et tag, hvor der både er plads til LGBT+ foreninger, men ligeledes også foreninger, som tager et ekstra socialt ansvar. Ildsjæle bærer det frivillige arbejde, men det kræver også, at kommunen sikrer, at de frivillige får gode rammer, der giver læring og bygger bro imellem de forskellige organisationer og foreninger.  

Derfor foreslår jeg: 

  • At Aalborg Kommune etablerer et inkluderende Mangfoldighedshus, så LGBT+-personer har et sted, hvor de føler sig trygge og accepterede, og kan tale med ligesindede, men hvor der også er plads til de sociale foreninger, som tager et ekstra socialt ansvar for vores medborgere.

Aalborg Pride på budget

Aalborg er en uddannelsesby og flere og flere flytter til Aalborg Kommune, herunder også LGBT+-personer. Derfor er vi nødt til, som landets 3. største kommune at være endnu mere mangfoldige, for lige nu halter vi efter kommuner som Aarhus og København. Prides er med til at skabe en positiv og mangfoldig kulturudvikling, som er nødvendig for at vise, at vi er en kommune, hvor alle er velkomne uanset ens seksuelle orientering og kønsidentitet. Derfor foreslår jeg: 

  • At Aalborg Kommune sikrer en fast årlig finansiering til Aalborg Pride, ligesom man gør i Aarhus- og Københavns Kommune.

En mangfoldig folkeskole

Unge LGBT+-personer har en markant lavere trivsel end cis-kønnede. Derfor er vi nødt til at sætte handling bag ord og skabe en mere mangfoldig folkeskole, hvor der er plads til alle, uanset seksuel orientering og kønsidentitet. Dette skal blandt andet ske ved at mangfoldiggøre undervisningsmaterialet og seksualundervisningen, hvor LGBT+- ambassadører inviteres ind til at undervise eleverne. Kondomer og argument er ikke nok længere.

Derfor foreslår jeg: 

  • At Aalborg Kommune forpligter sig på at gøre folkeskolens seksualundervisning og undervisningsmateriale mere normkritisk og inkluderende.

Videoer og artikler