Mental sundhed

Holdet skal samle en op, når man falder.

Mental sundhed er afgørende for at have et godt helbred. Desværre ser vi for tiden markante stigninger hos både unge og voksne, som får stress, angst og depression. Derfor er det vigtigt, at vi kan hjælpe vores medborgere, som har brug for hjælp i rette tide ved ati investere yderligere i vores sundhedstilbud, da der skal være fri og lige adgang til sundhed i Aalborg Kommune. Også når psyken knækker.

Gratis psykologhjælp til unge

Vi skal værne om vores ungdom og sikre os, at vores unge kommer så godt og trygt ind i voksenlivet som muligt. Det kan vi blandt andet gøre ved at sikre os, at der er hjælp at hente, hvis psyken knækker, gennem investering i en tidlig og forebyggende indsats med psykologhjælp. Derfor foreslår jeg: 

  • At Aalborg Kommune sikrer, at unge mellem 12-30 år gratis og nemt kan få psykologhjælp, hvis behovet opstår.

Socialt Fritidspas

I Aalborg Kommune er vi kendt for stærke lokale fællesskaber og et foreningsliv, der spænder vidt. Fællesskaber er utroligt vigtige for både folkesundheden, men også for den enkeltes mentale sundhed. De seneste tal viser, at 40% af børn og unge føler sig ensomme, stressede eller på anden vis mistrives. Derfor skal vi gøre en ekstra indsats for vores udsatte børn og unge, som står udenfor fællesskabet. Vi skal have en kommune, hvor alle er en del af holdet, fordi foreningslivet bidrager til at skabe sammenhold og venskaber for livet. Nogle af de bedste oplevelser jeg har haft i mit liv er sket i de foreninger, hvor jeg er aktiv. 

Derfor foreslår jeg: 

  • At Aalborg Kommune indfører retten til et socialt fritidspas, som skal sikre at udsatte børn og unge anonymt kan få gratis medlemskab hos idræts- og fritidsforeninger. Alle børn og unge har ret til et godt foreningsliv, uanset størrelsen på deres egen eller deres forældres pengepung.

Et godt psykisk arbejdsmiljø

Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, og depression. Derfor er det vigtigt, at vi i Aalborg Kommune fortsat sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø for vores ansatte, da det skaber bedre samarbejde, engagerede medarbejdere, bedre trivsel og mindre sygefravær. Det tilsammen vil i sidste ende styrke vores kernevelfærd for vores medborgere i kommunen, som benytter vores tilbud, da glade medarbejdere i højere grad kan udføre deres arbejde bedre.  

Derfor foreslår jeg: 

  • At Aalborg Kommune tager initiativ til dialog med de faglige organisationer vedrørende muligheden for gennem MED-udvalgene at sikre krav om temperaturmåling af det psykiske arbejdsmiljø hvert år med krav om opfølgning og handleplaner på områder, hvor arbejdspladsen  scorer dårligt.

 

Videoer og artikler

Fakta

580.000 danskere er diagnosticeret med en form for psykisk sygdom. Det svarer til, at hver tredje får en psykiatrisk diagnose i løbet af livet (Danske Patienter)

400.000 danskere har en type af angst (Psykiatrifonden). 120.000 unge i aldersgruppen 16-29 år føler sig ofte eller altid ensomme (Ventilen)

55.000 ældre føler sig ensomme (Ældre Sagen)